Eén federale staat, drie Gewesten

België is sinds 1993 grondwettelijk een federale staat bestaande uit 3 Gewesten en 3 Gemeenschappen. Dit federale mechanisme heeft zijn weerslag op het vlak van de milieubevoegdheden, aangezien de uitoefening ervan verdeeld is over de federale overheid en de 3 Gewesten. De 3 Gewesten zijn gefedereerde entiteiten die afzonderlijk werken en niet ondergeschikt zijn aan het federale gezag of de andere gewesten. Ze oefenen bevoegdheden uit die hen zijn toegewezen overeenkomstig hun territoriale ligging, die hun geografisch actieterrein afbakent.

Meer informatie over de Belgische federale structuur

Milieubevoegdheden

De verdeling van de bevoegdheden, in het bijzonder op het vlak van milieu, is geregeld door de wet van 08/08/1980 tot hervorming der instellingen en alle latere wijzigingen ervan. De onderstaande tabel zet deze verdeling op een rijtje:

Gewesten

 • Brussel Hoofdstad
 • Vlaams Gewest
 • Waals Gewest

Federale overheid

Zij zijn bevoegd voor de kern van het milieubeleid.
Het gaat dan voornamelijk over het beleid inzake:

 • water,
 • lucht,
 • afval,
 • natuurbehoud,
 • rationeel energieverbruik,
 • ruimtelijke ordening,
 • ...

Inzake beroepsprocedures zijn de Gewesten ook bevoegd als het gaat om niet-rechterlijke administratieve procedures.

De federale overheid is bevoegd voor de volgende domeinen:

 • import, export en doorvoer van beschermde, uitheemse soorten,
 • bescherming van de Noordzee,
 • productnormering (normen inzake de milieuvriendelijkheid van producten alvorens ze op de markt komen),
 • nucleaire zaken.

Verder behoudt de federale overheid haar volledige bevoegdheid over het rechterlijke aspect van de beroepsprocedures. De Gewesten zijn enkel bevoegd als het gaat om niet-rechterlijke administratieve procedures.