Wat zijn nanomaterialen? In welke soorten producten komen nanomaterialen voor? Zijn ze gevaarlijk voor de gezondheid? Bestaat er wetgeving? Of u nu al dan niet al gehoord heeft van dit thema: op deze pagina’s vindt u heel wat informatie om uw kennis verder uit te diepen.

Nanomaterialen zijn extreem kleine materialen (tussen 1 en 100 miljoenste millimeter) die in natuurlijke vorm kunnen voorkomen, per toeval gevormd of gefabriceerd kunnen worden.

Gefabriceerde nanomaterialen komen voor in veel producten die wij dagelijks gebruiken. Doordat ze zo klein zijn, hebben ze interessante eigenschappen voor verschillende toepassingen. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt in bepaalde:

- elektrische huishoudapparaten,
- geneesmiddelen,
- schoonmaakmiddelen,
- cosmetica (bijvoorbeeld als bestanddeel van bepaalde zonnecrèmes),
- verven en bouwmaterialen,
- textiel (voornamelijk om een antibacterieel effect te verkrijgen),
- zuiveringstoepassingen.

Hoe worden nanomaterialen gedefinieerd en komen ze in België al voor?
Wat is hun impact op onze gezondheid en het leefmilieu?
Wat onderneemt de overheid op het vlak van nanomaterialen?
Welke zijn de verplichtingen inzake registratie van nanomaterialen ?
Welke reglementeringen zijn van toepassing op nanomaterialen?

Antwoorden op deze vragen vindt u op de hierna volgende pagina’s. U vindt er ook informatie over dit thema en links die dieper ingaan op dit onderwerp.

Nano-1
 
Nanodeeltjes TiO2, 18500x vergroot. Bron: CODA / project NanoGenoTox, mee gefinancierd door de FOD VVVL.

Nano-2 

Aggregaten van nanomaterialen van verschillende grootte (van 1 µm tot meerdere tientallen µm). Kleinste afstand tussen twee lijnen = 50µm. Bron: WIV / Nanogenotox, mee gefinancierd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Contact:
- Burgers, vragen over nanomaterialen: Helpdesk, 02/524.97.97; info@leefmilieu.belgie.be
- Bedrijven, voor de CLP-wetgeving: Helpdesk, 02/524.97.97; info@leefmilieu.belgie.be
- Bedrijven, voor de REACH-wetgeving: raadpleeg de Belgische REACH-helpdesk.

Contactpunt voor professionele gebruikers :
www.helpdeskdppc.be of stel hier meteen uw vraag.