In het kader van de internationale handel, wordt de afkorting PIC (Prior Informed Consent) gebruikt voor de procedure voor informatie-uitwisseling  tussen invoerende en uitvoerende landen over bepaalde chemische producten. Na de uitwisseling van informatie over de te koop aangeboden stof moet de onderneming die wil exporteren de uitdrukkelijke toestemming krijgen van het land waarvoor de stof bestemd is.

Deze maatregel wordt systematisch opgelegd voor stoffen die als uiterst gevaarlijk worden bestempeld (waaronder ook de POP’s – Persistente Organische Vervuilende Stoffen) en dit ongeacht de wetgeving van de landen ivm deze stoffen.

De PIC -procedure - of procedure van voorafgaande geïnformeerde toestemming - werd op internationaal niveau geformaliseerd in het Verdrag van Rotterdam en op Europees niveau via de verordening nr.649/2012 (ook wel de « PIC -verordening » genoemd).