Bedrijven moeten volgens het KB van 27 mei 2014 de nanomaterialen die ze op de Belgische markt brengen registreren. Het register is vanaf 1 januari 2016 verplicht voor stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand (zoals titaandioxide, zinkoxide), vanaf 1 januari 2017 voor mengsels met deze stoffen (bv. verven, zonnecrème).

Jaarlijkse rapportering

Eerste resultaten

Voor het kalenderjaar 2016 werden er 475 registraties ingediend door 98 registranten. Deze registraties omvatten circa 150 verschillende chemische stoffen (gebaseerd op het CAS-nummer). In totaal werd er 75 000 ton stoffen, geproduceerd in nanoparticulaire toestand, geïntroduceerd op de Belgische markt, hetzij door import, hetzij door productie. De volgende stoffen werden geproduceerd en/of ingevoerd in een hoeveelheid hoger dan 1 000 ton: amorfe silica, calcium carbonaat, calcium carbonaat behandeld met stearinezuur, carbon black, di-ijzer trioxide, ijzer hydroxide oxide geel en silicium dioxide. Deze cijfers zijn enkel afkomstig van de registraties ingediend voor nanomaterialen die als stoffen op de markt werden gebracht.

Stakeholders meeting 18 april 2017 :


Sciensano's evaluatie van de data in het nanoregister


Nanoregister BE:
Analyse van de werking en evaluatie van de opportuniteit van de uitvoering van Hoofdstuk 3 van het KB van 27 mei 2014 (Pr J. LALOY et A. DE GROOTE, UNamur, 2022)


Workshop: nano in België


Toegang tot het register

Waarom ?

Nanomaterialen bevatten extreem kleine deeltjes (kleiner dan 100 nm) en vertonen hierdoor specifieke fysisch-chemische eigenschappen die verschillen van de eigenschappen van dezelfde materialen zonder nanodeeltjes. Nanomaterialen zijn zeer verschillend; de impact op mens en milieu kan ook zeer variabel zijn. Het register wil nanomaterialen in kaart brengen zodat mogelijke risico’s specifieker kunnen geïdentificeerd  worden en er in geval van problemen snel gereageerd kan worden. Werkgevers zijn ook verplicht om informatie over de nanomaterialen die in het kader van dit KB geregistreerd moeten worden mee te delen aan hun werknemers.

De registratie betreft enkel de bewust geproduceerde nanomaterialen, waarvan de afmeting zich tussen 1 en 100 nm bevindt. Het onderscheid tussen ‘bewust geproduceerd’ of niet is niet altijd vanzelfsprekend. De fijne deeltjes die we in de lucht terugvinden door de verbranding (bijv. van motoren) of nanomaterialen die ontstaan bij het lassen, kunnen worden beschouwd als bijproducten van menselijke activiteiten en dienen niet te worden geregistreerd.

Volgende documenten kunnen u helpen bij de registratie van nanomaterialen. U kan ook steeds contact opnemen met de helpdesk via info.nanoregistration@health.fgov.be.

De wijzigingen vastgelegd in het KB van 22 december 2017 zijn op dit moment nog niet in deze documenten opgenomen.

Documentatie

Overzicht (velden in de software, gebruik, nace(bel))

Folder nanoregister

Wettelijke basis:

Lijst met veel gestelde vragen en antwoorden