Elk jaar gebeuren er in België meer dan 10.000 ongevallen met chemische huishoudproducten, zoals insecticiden en slakkenkorrels. Vaak zijn kinderen het slachtoffer en dikwijls zijn de gevolgen ernstig.

Voorkom ongevallen:

  • Doe altijd de dop op de fles of sluit de verpakking. Ook als u de fles maar even opzijzet!
  • Bewaar bestrijdingsmiddelen buiten het bereik van kinderen en (huis)dieren of in een afgesloten kast of ruimte .
  • Laat kinderen niet rondlopen op plaatsen waar gevaarlijke producten gebruikt of bewaard worden.
  • Draag gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (masker, handschoenen …).
  • Verlucht de ruimten waarin het product wordt gebruikt (bijvoorbeeld elektroverdampers tegen muggen).
  • Eet, rook of drink niet als u met gevaarlijke producten werkt.
  • Houd ontvlambare producten uit de buurt van vuur of warmtebronnen.
  • Bewaar de producten in de oorspronkelijke verpakking. Giet ze nooit over in een andere fles of verpakking.
  • Leer kinderen welke producten gevaarlijk zijn en hoe je ze herkent. Vertel waarom je er niet mee mag spelen.
  • Was uw handen met water en zeep na gebruik.

Meer info en tips op de website lezenvoorgebruik.be