1. Zijn biociden gevaarlijk?
2. Hoe verwijderen na gebruik ?
3. Wat zijn biociden van het gesloten circuit?
4. Moet een particulier die een biocide van het gesloten circuit gebruikt in zijn privé-zwembad zich ook registreren?
5. Moet ik me registreren als ik een biocide gebruik?  
6. Waarom de Aziatische hoornaar in België opvolgen ? Hoe deze soort herkennen en melden ? 
7. Wat te doen wanneer er een hoornaarnest in de buurt van een woning is ?

 
1. Zijn biociden gevaarlijk?
Biociden worden ontwikkeld  om ongewenste organismen te bestrijden. Ze kunnen dus schadelijk zijn voor uw gezondheid en het milieu. Voordat u een biocide gebruikt, is het belangrijk dat u zich goed bewust bent van de risico’s die zowel u als de personen uit uw omgeving, vooral kinderen, kunnen lopen. Deze staan duidelijk vermeld op het etiket onder de vorm van symbolen en gevarenzinnen. Het etiket geeft de nodige aanwijzingen voor een veilig gebruik en vaak is er ook een bijsluiter met duidelijke instructies.
Voor meer informatie over voorzorgsmaatregelen, raadpleeg de rubriek Lees het etiket of Tips om ongevallen te voorkomen

2. Hoe verwijderen na gebruik?
Biociden(verpakkingen) moeten opgeruimd worden volgens de instructies op de verpakking en volgens de voorschriften voor afvalverwijdering van uw regio. Vaak moet de lege verpakking als ‘klein, gevaarlijk afval’ behandeld worden.  
Gooi de producten of de verpakking waarin ze zitten nooit in de gootsteen, de wc, de vuilnisbak of het riool. Dat kan immers ernstige gevolgen hebben voor uw  gezondheid of voor het milieu.
 
3. Wat zijn biociden van het gesloten circuit?
Biociden met een ernstig gezondheidsrisico voor de gebruiker behoren tot de biociden van het gesloten circuit en zijn meestal voorbehouden voor professionele gebruikers. Zowel voor verkoop als gebruik gelden specifieke regels, waaronder de verplichte registratie van verkopers. Wees waakzaam als u biociden aankoopt en raadpleeg het etiket en de voorzorgsmaatregelen.
Informatie voor professionelen: zie biocide.be.

4. Moet een particulier die een biocide van het gesloten circuit gebruikt in zijn privé-zwembad zich registreren in het gesloten circuit?
Over het algemeen moeten gebruikers van biociden van het gesloten circuit zich inderdaad registreren. Er kan echter een uitzondering aangegeven zijn in de toelatingsakte van het product (zie paragraaf 8 in de toelatingsakte). In dat geval vermeldt de akte dat registratie niet verplicht is voor particuliere gebruikers van het biocide, voor zover deze gebruikt worden in hun privé-zwembad. 
U kan de toelatingsakte van een biocide terugvinden via opzoeking in de lijst van toegelaten biociden (webapplicatie met zoekfunctie).

5. Moet ik me registreren in het gesloten circuit als ik een biocide gebruik?
De gebruikersregistratie is verplicht voor wie biociden van het gesloten circuit gebruikt. Dit gaat om biociden met een ernstig gezondheidsrisico, die meestal voorbehouden zijn voor professionelen.
Professionele gebruikers verwijzen we graag naar de website biocide.be.
Om te weten of de biociden die u gebruikt tot het gesloten circuit behoren, kan u de lijst van toegelaten biociden (webapplicatie met zoekfunctie) raadplegen.

​​6. Waarom de Aziatische hoornaar in België opvolgen? Hoe deze soort herkennen en melden?

De Aziatische hoornaar, een invasieve soort uit het Verre Oosten, vormt een bedreiging voor bijen: ze kan bijenkorven aanvallen. Daarom volgen de lokale overheden de  aanwezigheid van deze soort op en treden ze op tegen problematische nesten. Niet alle hoornaars (zeer grote wespen) vormen een probleem: de Europese hoornaar is een normale en nuttige bewoner van onze contreien. De onderstaande sites helpen je de Aziatische hoornaar te herkennen. Als je een nest vindt, meld het dan via één van deze regionale sites. Deze meldingen worden gebruikt om populaties te monitoren en zijn dus geen verzoek om een nest te bestrijden.
Vlaanderen (NL): vespawatch.be/identification/ 
Brussel (NL, FR): leefmilieu.brussels/burgers/het-milieu-brussel/de-natuur-beschermen/ecologische-en-sanitaire-problemen en waarnemingen.be
Wallonië (FR): biodiversite.wallonie.be/fr/le-frelon-asiatique.html?IDC=5999 

7. Wat te doen wanneer er een Aziatischehoornaarnest in de buurt van een woning is?
De Aziatische hoornaar is niet agressiever tegenover mensen dan de gewone wesp of de Europese hoornaar. Zijn angel is echter pijnlijker dan die van een wesp en kan ook allergische reacties veroorzaken. Meer informatie over de risico's van steken en hoe ze te behandelen, vindt u op  de website van het Antigifcentrum

De aanwezigheid van een nest in de buurt van een huis is bijzonder gevaarlijk. Een nest te dicht benaderen kan leiden tot een massale aanval van de kolonie!  Het bestrijden van nesten is dan ook voorbehouden voor opgeleide professionelen! Contacteer je gemeente of brandweer om te weten of zij het nest kunnen verwijderen.