België is een land met complexe institutionele mechanismen. Dit is vooral het geval op milieugebied daar de uitvoeringsbevoegdheden verdeeld zijn tussen de Federale Staat en de Gewesten.

Dit betekent ook dat een groot aantal actoren en partners het milieubeleid in ons land uitvoeren en bijdragen tot de bescherming van het leefmilieu op nationaal, Europees en internationaal niveau. Daarom is samenwerking tussen de verschillende milieuautoriteiten absoluut noodzakelijk.

Het door België uitgewerkte milieubeleid is immers gebaseerd op de principeverklaringen geformuleerd in de internationale conventies, die bindend zijn op grond van internationale verdragen, geconcretiseerd worden door de Europese operationele strategieën en wetgeving en uiteindelijk door de Lidstaten omgezet worden in nationale uitvoeringsmaatregelen.

Dit milieubeleid is wetenschappelijk onderbouwd: het is gebaseerd op gegevens en indicatoren die regelmatig gepubliceerd worden in rapporten die zowel door de federale staat als door de gewesten worden opgesteld. Aan het milieubeleid zijn ook diverse evaluatieprocessen gekoppeld waarvan het belangrijkste, op federaal niveau, de Strategische milieubeoordeling is. 

Ter versterking van dit milieubeleid kunnen er financiële middelen worden vrijgemaakt via Europese programma's, of er kunnen subsidies worden toegekend door de federale minister.