CCAMLR is het acroniem dat gebruikt wordt voor de Commissie die zich bezighoudt met de instandhouding van de mariene fauna en flora van Antarctica (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources).

De CCAMLR-Commissie is actief sinds 1982 en is er gekomen na de inwerkingtreding van de Overeenkomst inzake de instandhouding van de mariene fauna en flora van Antarctica die in mei 1980 in Canberra ondertekend is en die de uitgestrekte wateren van de Zuidelijke Oceaan beneden 60 graden behelst.

De Overeenkomst heeft tot doel het mariene ecosysteem in de regio te beschermen door de groeiende belangstelling van de commerciële visserij voor de rijkdommen op Antarctica, waaronder krill.
De werkzaamheden van de Overeenkomst worden gecoördineerd door de Commissie, die bestaat uit 25 leden (24 « oorspronkelijke » leden waaronder België alsook de Europese Unie) en 11 observerende landen.

Elk lid draagt bij tot het werk van de Commissie en het Wetenschappelijk Comité, neemt deel aan de werkgroepen en woont de jaarlijkse vergaderingen bij.

De Commissie wordt bijgestaan door een Secretariaat, dat zich in Hobart, Australië bevindt (Tasmanië).