Milieubedreigingen kennen geen grenzen. Eerst moeten op internationaal vlak de nodige impulsen worden gegeven en moeten er dwingende doelstellingen worden vastgesteld.

In feite vindt het grootste gedeelte van het Belgische milieurecht zijn oorsprong in de internationale conventies, de Europese strategieën en de communautaire wetgeving.

De federale staat is verantwoordelijk voor de coördinatie van het internationale beleid. Het CCIM, het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) voert deze opdracht uit.

Hiertoe werkt de federale overheid samen met de Gewesten en de andere deelstaten teneinde een gemeenschappelijk standpunt voor te bereiden en te bepalen voor alles wat door België in de internationale organisaties (Verenigde Naties, UNEP, UN-ECE, OESO) en in de Europese Unie zal worden verdedigd. In het kader van deze oefening is het kernwoord “overleg”.