De Europese Unie speelt een actieve rol en is vaak initiatiefnemer in het kader van de bepaling van de krachtlijnen van het milieubeleid die op internationaal niveau worden uitgetekend.

In de loop van de decennia heeft de Europese Unie een coherent geheel van wetgevende bepalingen, van strategieën inzake acties en initiatieven op milieuvlak uitgewerkt: het communautair acquis.

Dit communautair acquis omvat een zeer groot aantal rechtshandelingen, het vaakst Richtlijnen, maar ook Verordeningen die betrekking hebben op ruime en gevarieerde thema’s zoals de water- en luchtkwaliteit, het afvalbeheer, het op de markt brengen van de producten en de chemische stoffen, de natuurbescherming en het behoud van de biodiversiteit, de klimaatverandering en de milieurechten van de burgers.

De Lidstaten implementeren het communautair acquis op hun grondgebied.

In België staan de federale overheid en de Gewesten in voor deze implementatie conform de verdeling van de milieubevoegdheden tussen de bevoegdheidsniveaus.