Er zijn financieringen beschikbaar voor de milieuprojecten die worden opgezet door de overheid, de ondernemingen, de vakbonden, de niet-gouvernementele organisaties of de verenigingen.

Op Europese schaal kan medefinanciering worden voorzien voor concrete programma’s in het kader van het LIFE-programma 2014-2020 , dat werd uitgewerkt en beheerd wordt door de Europese Commissie.

De Federale Staat, in de persoon van de minister die bevoegd is voor het leefmilieu, kan ook subsidies toekennen om acties of projecten op te zetten die het federale beleid versterken.

In het kader van het internationale milieubeleid staat de Federale Staat in voor het beheer van de federale bijdragen van België aan internationale organisaties.