SEA Banner

Plannen en programma’s evalueren in het teken van het milieu

PlanStel u de volgende situatie eens voor: dicht bij uw woonst zal een nieuwe spoorweg worden aangelegd. Wanneer u stilstaat bij de omvang van het project, stelt u zich vragen. Zal dit negatieve gevolgen hebben voor de natuurlijke habitats, de fauna en de flora van de regio’s waar dit project gerealiseerd zal worden? Zal met dergelijke vragen rekening worden gehouden bij de uitwerking van het programma? En zal u uw bezorgdheid kunnen uiten?

Voortaan wel. België heeft immers de Europese Richtlijn voor Strategische Milieubeoordeling (Strategic Environmental Assessment) omgezet. Volgens deze richtlijn moeten degenen die plannen of programma’s uitwerken de impact ervan op het milieu beoordelen en het publiek inspraak geven.

 

Wetgeving

Document