België is een land met complexe institutionele mechanismen.

In ons land zijn de milieubevoegdheden verdeeld tussen de federale staat en de gewesten.
Zo staat de federale staat - de GD Leefmilieu -  in voor de thema’s die behoren tot zijn exclusieve bevoegdheid of voor de coördinatie van de voorbereiding en van bepaalde aspecten van de implementatie van de gemengde bevoegdheidsmateries in samenwerking met de gewesten.

De federale staat is ook belast met de coördinatie van het internationaal milieubeleid.

Hij speelt dus een essentiële spilrol: hij staat in voor het inzamelen en bundelen van de standpunten van de Belgische overheidsactoren om een eensgezind Belgisch standpunt te verdedigen bij de Europese Unie of de internationale organisaties.

De werkgeversfederaties, de vakbonden en de milieu-ngo’s worden geraadpleegd tijdens het uitwerken van de verschillende milieumaatregelen die genomen worden door de federale staat.