Op deze pagina vindt u informatie over lopende openbare raadplegingen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, en de resultaten van vorige openbare raadplegingen.

Deze raadplegingen komen voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu. Aarzel dus niet om uw mening te geven over onderstaande plannen! Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw opmerkingen.

Zie ook www.aarhus.be voor de lopende en afgelopen federale en gewestelijke openbare raadplegingen over plannen en programma’s in verband met het milieu.

Geen lopende federale openbare raadplegingen over het milieu

Maar we informeren de Belgische bevolking over de mogelijkheid om deel te nemen aan het openbaar onderzoek met betrekking tot het Sizewell C-project in Suffolk (Engeland). Het gaat om de bouw van een nieuwe kerncentrale en een opslaginstallatie voor verbruikte splijtstof.
 
U kan alle informatie over het project hier raadplegen.
 
U heeft tot 19 augustus de tijd om uw mening te geven over dit project. U kunt zich ook tot 30 september als belanghebbende bij het project aanmelden. Als belanghebbende wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.
 
U kan uw feedback sturen naar: sizewellc@planninginspectorate.gov.uk(link sends e-mail).
U kan zich als belanghebbende registreren via https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/projects/eastern/the-sizewell-c-project/?ipcsection=overview.

Vorige openbare raadplegingen

2020:

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

2008:

2007:

2006:

2004:

Voor het aanvragen van milieu-informatie verwijzen we u naar het Contact Center.