Op deze pagina vindt u informatie over lopende openbare raadplegingen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, en de resultaten van vorige openbare raadplegingen.

Deze raadplegingen komen voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu. Aarzel dus niet om uw mening te geven over onderstaande plannen! Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw opmerkingen.

Zie ook www.aarhus.be voor de lopende en afgelopen federale en gewestelijke openbare raadplegingen over plannen en programma’s in verband met het milieu.

Komende openbare raadpleging

  • 12/05/2021– 10/07/2021 : Openbare raadpleging over het ontwerp van Belgische nationale strategie inzake bestuivers voor 2021-2030

Bestuivende insecten worden bedreigd en hun aantallen gaan met rasse schreden achteruit. Om deze belangrijke problematiek aan te pakken, hebben de bevoegde regionale en federale overheden samen een Belgische nationale strategie voor de komende jaren uitgewerkt.   

Dit voorstel van nationale strategie, dat wordt voorgelegd voor openbare raadpleging, benadrukt het belang van de landbouw, ruimtelijke ordening en wetenschap.

De hoofddoelstellingen van deze strategie zijn het terugdringen van de sterfte bij honingbijen, het omkeren van de negatieve trend van de bestuivers en de opvolging en analyse van de vastgestelde veranderingen in de verspreiding en het aantal bestuivers over het hele land. 

Lopende openbare raadplegingen

Vorige openbare raadplegingen

2020:

  • 14/09/202 - 20/12/2020 : Openbare raadpleging georganiseerd door de Franse overheid over het geplande windmolenpark ter hoogte van Duinkerke: de resultaten 
  • 20/10/2020 - 24/11/2020: De toepassing van het Verdrag van Aarhus op federaal niveau: de resultaten   
  • 15/04/2020 - 15/06/2020:  Openbare raadpleging over ‘het ontwerp van de actualisering van het monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren’: de resultaten 

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

2008:

2007:

2006:

2004:

Voor het aanvragen van milieu-informatie verwijzen we u naar het Service Center Gezondheid.