U had graag het nationaal klimaatplan willen inkijken? U zoekt meer informatie over biodiversiteit of over onze Noordzee? Of u wenst een kopie van een koninklijk besluit over gevaarlijke stoffen?

Het Contact Center van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – met in tweede lijn het Informatieloket Leefmilieu – behandelt zowel louter informatieve vragen als vragen om milieu-informatie ter plaatse in te zien, er uitleg over te krijgen of er een kopie van te ontvangen.

Contacteer het Contact Center:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu        
 Directoraat-generaal Leefmilieu
 Victor Hortaplein 40, bus 10
  1060 Brussel

Opgelet! Voor bedrijven en andere professionele gebruikers bestaat er een specifiek contactpunt: www.helpdeskdppc.be (zie ook ‘e-diensten’ > Helpdeks DPPC).

 

folder aarhus NLDe folder ’Het milieu houdt u bezig? U vraagt, wij antwoorden’ (.PDF) legt uit hoe u milieu-informatie kan verkrijgen bij een federale overheid. U vindt hem ook in uw gemeentehuis of bibliotheek.

Lees hier (HTML) voor welke informatie u terecht kan bij het federaal Informatieloket Leefmilieu.

Het informatieloket behandelt zowel louter informatieve vragen als vragen om milieu-informatie ter plaatse in te zien, er uitleg over te krijgen of er een kopie van te ontvangen. Zie Het Verdrag van Aarhus - toegang tot milieu-informatie (HTML).

Opgelet: aanvragen voor een kopie van een milieu-informatie moet u schriftelijk indienen (per e-mail, webformulier, fax of brief). We behandelen uw aanvraag volgens de wet van 5 augustus 2006 (.HTML) betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie.

Beschrijving van de te volgen schriftelijke procedure:

Dien uw aanvraag schriftelijk in :

Wees duidelijk:
U hoeft uw aanvraag niet te rechtvaardigen. Het is wel belangrijk om uw aanvraag voldoende te verduidelijken, anders kunnen we ze niet behandelen. Zorg bijvoorbeeld voor een zo precies mogelijke verwijzing, als u een wettekst wenst te ontvangen.

Stel eventueel een termijn voor:
U kan aangeven dat u de milieu-informatie binnen een bepaalde termijn wenst te ontvangen. Deze termijn is echter niet dwingend. We zullen uw aanvraag zo snel mogelijk behandelen, zonder de maximale termijn van 1 maand te overschrijden. Wanneer het dossier complexer is, omwille van de analyse van de uitzonderingen die eventueel van toepassing zijn, of op basis van de omvang van de aanvraag, kan die termijn worden verlengd tot 45 dagen. We brengen u daar dan schriftelijk van op de hoogte.

Vermeld de gewenste informatiedrager:
U kan aangeven of u de milieu-informatie wenst te ontvangen per post, fax, e-mail of cd-rom. Indien dit mogelijk is, gaan we op dit verzoek in.

Vermeld de gewenste taal:
U kan ook aangeven of u de milieu-informatie in het Nederlands, Frans, Duits of Engels wenst te ontvangen. Als de informatie beschikbaar is in de gewenste taal, gaan we op dit verzoek in.   

Zie Welk antwoord mag u verwachten ? (HTML)
Zie Uw recht om beroep aan te tekenen (HTML)

Meer info over uw rechten op het vlak van milieu: 

www.health.fgov.be > milieu > Milieurechten (HTML)

www.aarhus.be