rechterDe derde pijler van het verdrag van Aarhus heeft betrekking op de toegang van het publiek tot de rechter inzake milieu-aangelegenheden.

Het gaat om een recht dat zo ruim en zo vrij mogelijk moet worden uitgeoefend.

Iedereen moet inbreuken op het recht op toegang tot informatie en inspraak bij het besluitvormingsproces of nog ruimer, schendingen van de milieuwetgeving kunnen aanvechten.

Wat zijn de principes van dit recht?
 
Wat zijn de beroepsmogelijkheden?
 
Waar kan ik rechtsbijstand vinden?
 
Federale overheidsdienst Justitie
Waterloolaan 115
B-1000 Brussel
Tel. :  02/542.65.11
Fax: 02/542 70 39

Raad van State
Wetenschapstraat 33
B-1040 Brussel
Tel. : 02/234 96 11

Wetgeving