Banner Aarhus Inspraak

rechterDe derde pijler van het Aarhus verdrag (.PDF) heeft betrekking op de toegang van het publiek tot de rechter inzake milieu-aangelegenheden.

Net als de eerste pijler (Toegang tot milieu-informatie (HTML)) en de tweede pijler (Inspraak bij het besluitvormingsproces (HTML)), gaat het om een recht dat zo ruim en zo vrij mogelijk moet worden uitgeoefend.

Iedereen moet inbreuken op het recht op toegang tot informatie en inspraak bij het besluitvormingsproces of, ruimer, schendingen van de milieuwetgeving kunnen aanvechten.

Wat doet het DG Leefmilieu?

Zoals voor de twee andere pijlers van het Verdrag van Aarhus, zorgt het DG Leefmilieu ervoor dat de bepalingen van het Verdrag van Aarhus worden omgezet in Belgische wetteksten. Natuurlijk voorzover de uitvoering ervan onder de federale bevoegdheid valt.