Isabelle Delannoy

Isabelle Delannoy is landbouwingenieur van opleiding, gespecialiseerd in duurzame ontwikkeling en één van de pleitbezorgers van de symbiotische economie, dit is een economie die mensen en ecosystemen in harmonie laat samenleven. In 2012 richtte ze Do Green op om haar ideeën te promoten. Ze is ook coscenarist van de film Home, geregisseerd door Yann Arthus - Bertrand.

Manu Vollens

Manu Vollens, een innovatieve ondernemer, definieert zichzelf graag als een "opportunity designer". Zo heeft hij zich meer in het bijzonder actief ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen, co-creatie en consultancy op het vlak van innovatie.  Sinds 2015 leidt hij "Kill the Dinosaur" dat bedrijven via consultancy-diensten helpt om nieuwe mogelijkheden te definiëren en te handelen en denken als start-ups.

Derk Loorbach

Als directeur van DRIFT (Dutch Research Institute For Transition), een onderzoeksinstituut op het gebied van duurzame transitie, doceert Derk Loorbach ook socio-economische transities aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als een van de grondleggers van de transitiemanagementbenadering heeft hij veel transitieprocessen op zijn naam staan, en dit zowel voor de overheid, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld of de wetenschap.

Hij is ook auteur van talrijke internationaal gerenommeerde publicaties, waarvan de meest recente:

  • The economic crisis as a game changer? Exploring the role of social construction in sustainability transitions. Ecology and Society, 21(4)
  • Pathways of system transformation: Strategic agency to support regime change. Environmental Science & Policy, 66: 119-128.

Luc Schuiten

Luc Schuiten is een visionair architect die gepassioneerd is door uitgestrekte ecosystemen zoals oerbossen en koraalriffen, waaruit hij inspiratie haalt om nieuwe vormen van leefomgevingen te creëren. Hij is het brein achter enkele opmerkelijke projecten en/of realisaties, zoals de verticale tuinen in Brussel, een project voor de renovatie van stadskankers, of het Orejona-huis, een ecologisch huis dat zelfvoorzienend is op het gebied van energie. Hij is ook enorm geboeid door “archiborescence”, een neologisme dat verwijst naar architectuur waarin alle vormen van levende materialen als bouwmateriaal worden gebruikt, met de boom als model.

Guillaume Pitron

Als freelance journalist die schrijft voor verschillende grote kranten, waaronder Le Monde diplomatique, en daarnaast ook regisseur, is Guillaume Pitron gespecialiseerd in grondstoffen en zeldzame materialen waarvan hij in zijn bijdragen de rol die deze materialen spelen in economische, politieke en milieukwesties tracht te ontleden. Onlangs verscheen van zijn hand "La guerre des métaux rares - La face cachée de la transition énergétique et numérique" (De oorlog om zeldzame metalen - De onzichtbare kant van de energieomslag en digitale transformatie), uitgegeven door Les liens qui libèrent. Dit boek, het resultaat van zes jaar lang onderzoeksjournalistiek werk in diverse landen, belicht de duistere kant van de energieomslag en de paradoxale schade die deze kan toebrengen aan milieu en gezondheid.  Guillaume Pitron won ook verschillende prijzen, waaronder de Erik Izraelewicz-prijs voor economisch onderzoek, opgericht door de krant Le Monde, en de Grand Prix BFM-Business-Montpensier voor het beste economieboek.

Bernard Mazijn

Bernard Mazijn is betrokken bij multidisciplinair onderzoek naar duurzame ontwikkeling en is één van de oprichters van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Gent. Hij is ook betrokken bij de voorbereiding en evaluatie van het beleid inzake duurzame ontwikkeling op verschillende niveaus (gewestelijk, federaal, internationaal). Hij is tevens een van de pioniers in de methodologie van de levenscyclusanalyse gebaseerd op milieuaspecten. Momenteel is hij directeur Ontwikkeling bij het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, een vereniging met zetel te Brugge. Onlangs werd hij ook gastonderzoeker bij UNU-CRIS (United Nations University- Institute for Comparative Regional Integration Studies.

Een van zijn recente publicaties is: Mazijn B. en Gouzée N., La société en mouvement. La Belgique sur la voie de développement durable? (De samenleving in beweging. België op weg naar duurzame ontwikkeling?) ISBN: 978-90-571-8195-5, ASP Editions, Brussel, 2012, 208 pp.

Giovanni De Santi

Sinds 1985 is Giovanni De Santi werkzaam geweest bij het Joint Research Center (JRC) van de Europese Commissie, waar hij leiding gaf aan verschillende projecten op het gebied van onder andere energie, transport en milieu. In januari 2011 werd hij benoemd tot hoofd van het Instituut voor Energie en Transport, waar hij zich bezighoudt met de uitdagingen op dit gebied in het kader van de internationale samenwerking tussen Europa en belangrijke spelers uit derde landen, zowel in de onderzoekssector als in de industriële sector. Sinds september 2017 is Giovanni De Santi directeur van het directoraat "Sustainable Resources" van de Europese Commissie.

Raphaël Guastavi

Raphaël Guastavi behaalde een master in de cellulaire biologie en fysiologie, deed een specialisatie in leefmilieu en landbouwinrichting en –ontwikkeling en kwam in 2000 bij het ADEME terecht. Sinds 2013 is hij adjunct-diensthoofd van de dienst mobilisatie en valorisatie van afval. Hij ondersteunt het openbare beleid bij de planning en het beheer van zijn afval.

Rachel Lombardi

Rachel Lombardi behandelt al meer dan twintig jaar lang kwesties inzake duurzame ontwikkeling en bedrijven. Haar belangrijkste expertisegebied is de industriële ecologie. Ervaring deed ze enerzijds op tijdens haar universitair parcours (Universiteit van Yale en Universiteit van Birmingham) en anderzijds in de zakenwereld (IBM, McKinsey, International Synergies). Ze is Director of Business Development voor International synergies, en werkt internationaal samen met praktijkbeoefenaars en beleidsmakers. Ze neemt deel aan regionale en internationale workshops, organiseert en faciliteert workshops en conferenties, werkt mee aan universitaire tijdschriften en conferenties en aan de ontwikkeling van cursussen van de eerste en tweede universitaire cyclus.

Audrie van Veen

Audrie van Veen is expert op het gebied van Europa, innovatie en regionale ontwikkeling. Zij werkt als Strategisch Adviseur Internationale Zaken bij de Amsterdam Economic Board, een non-profit organisatie die werkt aan oplossingen voor grootstedelijke uitdagingen, gefinancierd door regionale overheden, bedrijven en kennisinstellingen in de Metropoolregio Amsterdam. Daarnaast maakt zijn Europese politiek toegankelijk voor een groot publiek door te bloggen op The Europeanologist.

Hiervoor startte zij haar eigen adviesbureau voor wetenschapspopularisatie en werkte zij bij de rijksoverheid, waar zij adviseerde over Europese innovatieprojecten.

Eerder heeft zij onder andere gewerkt bij FME, waar zij lobbyist was namens de Nederlandse technologische industrie op het gebied van innovatiebeleid, als adviseur bij innovatieve communicatieprojecten bij Total Identity, waar zij o.a. betrokken was bij de beginfase van het traject ‘Chemie is overal’ voor de VNCI.

Voor het Ministerie van Economische Zaken werkte zij een aantal jaren in Parijs als Technisch-Wetenschappelijk Attaché (tegenwoordig Innovatie Attaché), waar zij als trendwatcher de ontwikkelingen in innovatie en technologie in Frankrijk volgde en deze beschreef voor Nederland. Een andere taak in die functie was het bevorderen van de relaties tussen Nederland en Frankrijk op technologisch en wetenschappelijk gebied. Ook volgde zij het nieuwe Franse beleid voor clusterontwikkeling op de voet.
Audrie studeerde cum laude af op het thema wetenschapspopularisatie bij de opleiding Natuurwetenschappen en Bedrijf & Bestuur (tegenwoordig Natuurwetenschap & Innovatiemanagement) aan de Universiteit Utrecht

Michel de Kemmeter

Michel de Kemmeter is vastgoedinvesteerder en ondernemer, en denkt sinds 2005 actief na over duurzame menselijke ontwikkeling, immateriële activa en persoonlijke ontwikkeling. Hij heeft met name gewerkt aan collaboratieve businessmodellen die materiële en immateriële middelen bieden om complexe en gevarieerde uitdagingen op te lossen. Zijn werk « Shifting economy » vormt een ideale « toolbox » om een antwoord te bieden op de uitdagingen van de transitie.

Luc de Brabandere

Luc de Brabandere heeft niet alleen een passie voor wiskunde en informatica, maar ook voor filosofie en ecologie. Al vele jaren lang denkt hij na over creativiteit. Hoe kunnen we veranderen van reflectiekader? Hoe kunnen we vernieuwende ideeën doen ontluiken? Hoe kunnen we de perceptie van problemen veranderen, zienswijzen en standpunten een andere inslag geven? Dat zijn maar enkele van de vele filosofische vragen die hem bezighouden doorheen werken zoals Pensée magique, pensée logique (Le Pommier, 2008), Homo Informatix (Le Pommier, 2017) of Des valeurs pour l’entreprise (nog te verschijnen).

De moderatoren:

Mara Callaert - Moderator – Capture Visuel – voorbereiding en reporting

Mara is oprichter van Visuality Als energieke en creatieve zakenvrouw heeft ze een passie voor communicatie en verandering. Door haar persoonlijkheid en ingenieurservaring, leidt ze haar bedrijf op basis van een unieke aanpak waar pragmatisme, analytisch denken, creativiteit en empathie centraal staan. Mara heeft uitstekende coaching- en mentorvaardigheden en houdt ervan om mensen te zien "groeien".

Olivier Chaput, Moderator en coördinator van de missie

Olivier is een bio-ingenieur van opleiding, gespecialiseerd in collaboratieve intelligentie. Na twee jaar actief bezig te zijn geweest met het opzetten en beheren van innovatieve maatschappelijke projecten, werkte hij bij ExposantD gedurende 3 jaar aan het opbouwen van een netwerk voor duurzame sanering. Hij organiseerde ook verschillende opleidingen en regelde talrijke bijeenkomsten gaande van enkele uren tot meerdere dagen, voor een publiek van 5-6 personen tot enkele honderden deelnemers.