De federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil duurzame productie en consumptie stimuleren en stelt daarom voorwaarden bij het op de markt brengen van producten. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de overkoepelende wet Productnormen (wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu).

De Federale Milieu-Inspectie controleert het in de handel brengen van producten.

Bent u een bedrijf en wenst u een product op de markt te brengen? In de onderstaande rubrieken leest u alles over de verschillende federale wetgevingen die u moet naleven op vlak van leefmilieu.

In de rubriek “Ecodesign” vindt u uitleg over de eisen voor energie-efficiëntie die zijn vastgelegd voor onder andere verwarmingsketels, bureau- en straatverlichting, motoren en koelproducten.

In de rubrieken bouwproducten, hout, en elektrische toestellen vindt u meer informatie over de normen voor deze productcategorieën.

In de rubriek over ontbossingsvrije producten  vindt u informatie over de EU-verordening die de productie en invoer in én uitvoer uit Europa verbiedt van producten gebaseerd op hout, rubber, runderen, cacao, koffie, oliepalm en soja die hebben bijgedragen aan ontbossing en/of illegaal geproduceerd zijn.

Tegenwoordig zijn steeds meer producten gedeeltelijk of volledig gemaakt uit biologisch afbreekbare en composteerbare materialen. Welke basisregels bestaan er voor deze materialen?  In de rubriek “biomaterialen” leest u er alles over.

In de rubriek “verpakking” gaan we dieper in op de wettelijke verplichtingen waardoor de nadelige effecten van verpakkingen op het milieu zoveel mogelijk kunnen worden tegengaan. U vindt er ook meer uitleg over biologisch afbreekbare verpakkingen en welke claims op die verpakkingen mogen verschijnen. Zoekt u echter informatie over de verpakking en etikettering van chemische producten, dan surft u best naar de rubriek “chemische producten, indeling en etikettering”.

In de rubriek “machines voor buitenhuis gebruik” komt u meer te weten over de geluidsnormen voor machines zoals grasmaaiers, kettingzagen etc.

Wenst u voor uw product of dienst het EU Ecolabel aan te vragen? Surf naar de rubriek “milieulabels” of naar www.ecolabel.be voor meer uitleg over de voordelen en de stappen die u hiervoor moet ondernemen.

Opgepast: Uitleg over het op de markt brengen van chemische producten (pesticides, biocides, meststoffen) vindt u in de rubriek “chemische producten”.

Contactpunt voor professionele gebruikers :
www.helpdeskdppc.be of stel hier meteen uw vraag.