Consumenten spelen een steeds actievere rol en willen weten waar de producten die ze kopen vandaan komen en hoe ze gemaakt worden. Labels kunnen op deze terechte vragen een antwoord bieden.

Helaas prijken er allerlei soorten labels, symbolen en logo’s inzake gezondheid, kwaliteit, eerlijke handel, veiligheid… op de verpakking. Dit komt de duidelijkheid niet altijd ten goede. Bovendien zijn niet alle labels even betrouwbaar.

Om betrouwbaar te zijn moet een label strenger zijn dan de wetgeving en dient de toekenning en controle ervan door een onafhankelijke organisatie te gebeuren. Bovendien is het ook belangrijk dat de criteria waarop het label gebaseerd is voor iedereen toegankelijk zijn, zodat het duidelijk is waarvoor het label staat.

Voorbeelden van dergelijke betrouwbare labels waar we dieper op in gaan, zijn
• het Europees Ecolabel voor diverse producten en diensten. Het Ecolabel-comité, waarvan het secretariaat is ondergebracht bij de FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, is verantwoordelijk voor de toekenning en de controle op dit Europese milieulabel;
• FSC en PEFC: de twee gangbare labels voor duurzaam beheerd hout.

Natuurlijk zijn er nog veel meer milieulabels op de markt te vinden. In de rubriek “Andere labels” vindt u meer info.