Verwarmen is een levensbehoefte in België. Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kost ons steeds meer geld. We moeten ons gedrag aanpassen en kiezen voor minder dure en milieuvriendelijkere oplossingen.

Fossiele brandstoffen en klimaatverandering

De meest gebruikte brandstoffen zoals aardolie, steenkool of gas zijn fossiele brandstoffen en zijn in beperkte mate aanwezig op onze planeet. Wetenschappelijke studies tonen aan dat de verbranding ervan grote hoeveelheden broeikasgassen (BKG) voortbrengt. Deze broeikasgassen zijn één van de belangrijkste verantwoordelijken voor de klimaatverandering (woestijnvorming, stormen, koudegolven, enz.) en nemen nog toe. De voornaamste emissiebronnen zijn de transport- en de bouwsector (vooral afkomstig van verwarmingssystemen).

Beter verwarmen !

Tegelijkertijd blijven de prijzen van brandstoffen en energie snel stijgen. Steeds meer gezinnen hebben problemen met het betalen van hun energiefactuur. Een andere wijze van verwarmen dringt zich op om zo snel mogelijk onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen.


Vanne thermostatique radiateur
Thermostatische radiatorkraan Vanne

Hoe ?

 Door de woning beter te isoleren (www.energievreters.be en isolatie).
 Door een goed afgesteld verwarmingssysteem. Oudere systemen met een capaciteit van 35kW worden meestal niet meer gebruikt. Momenteel worden in de meeste nieuwe gebouwen systemen van 15KW of minder geïnstalleerd.
 Door het verwarmingssysteem te reguleren om nodeloos verbruik te vermijden (enkele tips op www.klimaat.be).
 Door regelmatig onderhoud van de verwarmingsketel. Eén millimeter roet vermindert het rendement van de verwarmingsketel met 3% (enkele tips op www.klimaat.be).
 Door het meest ecologische verwarmingssysteem te kiezen.
 Door de uitstoot van verbrandingsgassen bij de aankoop van een nieuw toestel te vergelijken. Toestellen op kolen, hout en pellets stoten veel ongezonde deeltjes uit. Toestellen op stookolie en gas stoten ook in zekere mate stikstofoxide uit. 

Vraag advies aan :
• uw architect
• uw installateur
• een EPB-specialist (energieprestaties en binnenklimaat)  of een energieconsultant

Kies voor een aangepaste verwarming

Respecteert men deze tips, dan toont men niet enkel bekommerd te zijn om zijn verwarmingsfactuur, maar ook om de ecologische impact. 

In België zijn er een aantal criteria die de keuze van een verwarmingssysteem beïnvloeden. De twee eerste criteria zijn:

• de beschikbaarheid van de brandstoffen : zo is het aardgasnet in de Ardennen niet erg uitgebreid, maar is er wel veel hout voorhanden;
• de configuratie van de woning : in de stad (appartement) verwarmt men anders dan op het platteland (eengezinswoning).

Na onderzoek van deze aspecten kiest men voor het meest milieuvriendelijke verwarmingssysteem. Vaak beperkt men die keuze tot gas of stookolie, maar er zijn ook alternatieven, waaronder niet-fossiele brandstoffen.

Kijk eens in de rubrieken ‘Verwarmingsketels’ en ‘Andere verwarmingstechnieken’ en maak voor u de beste keuze.