Ecologisch ontwerp en wettelijke verplichtingen

De Europese ecodesign-wetgeving legt minimum eisen op voor energie-efficiëntie. Apparaten die meer energie verbruiken dan toegelaten mogen niet meer verkocht worden in België en de Europese Unie. Fabrikanten zijn dus verplicht om bij het ontwerp van hun producten rekening te houden met het energieverbruik van de consument.

Meer informatie

Elektrische en elektronische apparatuur: de RoHS en WEEE-wetgeving

Meer informatie

Hout en houtproducten

Hout is een veel gebruikte natuurlijke grondstof. Hout en houtproducten worden als bouwmaterialen gebruikt (prefabconstructies, platen, gebinten, vloerbedekking en gevelbekleding, enz.), voor het vervaardigen van meubelen en voorwerpen, als verpakkingsmateriaal, voor verwarming en voor de productie van pulp en papier.

Meer informatie

Verpakking

Verpakkingen zijn overal. Ze zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De voordelen zijn duidelijk: dankzij verpakkingen bereiken producten onbeschadigd de consument en wordt de houdbaarheidsdatum van bederfelijke producten verlengd. Voor de consument zorgen verpakkingen vaak voor een groter gebruiksgemak bij het winkelen.

Er zijn echter niet alleen maar voordelen verbonden aan verpakkingen. Vaak hebben consumenten het gevoel dat producten veel te overvloedig verpakt zijn. Veel mensen vragen zich dan ook af of al die verpakking wel noodzakelijk is. Of ze niet meer verpakking kopen dan product. En of die verpakking geen negatieve gevolgen heeft voor het milieu.

Meer informatie

De activiteiten van de FOD met betrekking tot bouwproducten

De federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu wil duurzame productie en consumptie stimuleren en stelt daarom voorwaarden bij het op de markt brengen van producten.

Meer informatie

Contactpunt voor professionele gebruikers :
www.helpdeskdppc.be of stel hier meteen uw vraag.