Voor wat betreft elektrische en elektronische apparaten (EEA) is het federale productbeleid geënt op de volgende twee Europese richtlijnen:
- de 'WEEE'-Richtlijn 2012/19/EU (Waste of Electrical and Electronic Equipment, in het Nederlands vertaald als de AEEA of Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten)
- de 'RoHS'-Richtlijn 2011/65/EU (Reduction of Hazardous Substances, zijnde de beperking van gevaarlijke stoffen).

De federale bevoegdheden binnen deze twee richtlijnen werden samen omgezet in het koninklijk besluit van 17 maart 2013 inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, beter gekend als het “KB RoHS”.