Milieuverantwoorde producten aankopen met het Europees Ecolabel

De laatste jaren houden steeds meer ondernemingen rekening met het milieu. Eén aspect hiervan is het milieuverantwoord aankopen van producten, waarbij niet langer alleen de laagste prijs een rol speelt. Integendeel, steeds meer bedrijven stellen zich de vraag of de zaken die ze inkopen wel milieuverantwoord zijn. Om het onderscheid te maken tussen milieuonvriendelijke en milieuvriendelijke producten bestaan er reeds heel wat labels. Eén van de betrouwbare labels is het Europees Ecolabel.

Wat zijn de voordelen van het EU Ecolabel?
- Het EU Ecolabel heeft tot doel de negatieve effecten van productie en verbruik op het milieu, de volksgezondheid, het klimaat en de natuurlijke hulpbronnen te verminderen. Alleen producten die voldoen aan strenge eisen in verband met milieukwaliteit én prestatie kunnen het EU Ecolabel krijgen. Producten met het EU Ecolabel zijn mild voor het milieu en sterk van kwaliteit.

- Het EU Ecolabel bestaat voor zeer diverse productcategorieën en diensten, van schoonmaakmiddelen, over verven tot textiel, computers en vakantiewoningen,….

- Het EU Ecolabel houdt rekening met de volledige levenscyclus van het product; van de productie- tot de afvalfase, daar waar andere milieulabels staan voor één milieuoogpunt, zoals recycling of energie-efficiëntie.

- Het ontwikkelen van de criteria gebeurt op basis van wetenschappelijke studies en van een breed overleg waarbij de lidstaten, de Europese Economische Ruimte, milieu-NGO’s, consumentenverenigingen, beroepsverenigingen, KMO’s en tussenhandelaars betrokken zijn.
- Alle landen van de Europese Unie evenals Noorwegen, Liechtenstein en IJsland erkennen het EU Ecolabel.

Het EU Ecolabel aanvragen

Indien u het EU Ecolabel aanvraagt, moet u een procedure doorlopen, waarbij u gegevens, berekeningen, verklaringen en/of testrapporten moet voorleggen. In ruil hiervoor mag u een betrouwbaar milieulabel aanbrengen op uw product(en).

De voordelen voor uw bedrijf zijn talrijk:
- U boort nieuwe markten aan: steeds meer opdrachtgevers stellen eisen inzake duurzame ontwikkeling aan hun leveranciers.
- U gaat in op de vraag van de consumenten, die bij hun aankopen steeds gevoeliger worden voor milieucriteria.
- Een milieulabel aanvragen op Europees niveau is interessanter dan in elk land een nationaal label te moeten aanvragen. België heeft bovendien geen eigen nationaal label, zodat het voor de Belgische bedrijven nog interessanter is om het EU Ecolabel aan te vragen. Wanneer u het EU Ecolabel voor een product aanvraagt, kan dit label worden gebruikt in alle  28 Europese lidstaten evenals in Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Het EU Ecolabel is een betrouwbaar label. De criteria van het EU Ecolabel worden zo opgesteld dat enkel de 10% tot 20 % meest milieuverantwoorde producten op de markt kunnen voldoen aan deze criteria. Deze criteria zijn gebaseerd op wetenschappelijke studies en houden rekening met de milieubelasting doorheen de hele levenscyclus van het product. De criteria van het EU Ecolabel worden om de 3 à 5 jaar herzien. In ieder land staat een bevoegde nationale instantie in voor het toekennen van het EU Ecolabel. Dit is een onafhankelijke instelling die de aanvragen beoordeelt. In België is dit het Belgische EU Ecolabel-comité, waarvan het secretariaat is ondergebracht bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Op de website www.ecolabel.be komt u nog veel meer te weten over het EU Ecolabel, onder andere:
• Voor welke productgroepen er een EU Ecolabel is;
• Hoe de criteria worden opgesteld;
• Hoe u het EU Ecolabel kan aanvragen;
• …

De Europese verordening

De algemene regels voor de invoering en toepassing van het EU Ecolabel worden omschreven in de Verordening van 25 november 2009 (Nr. 66/2010). Voor elke productgroep worden specifieke criteria opgesteld. Een overzicht van de huidige criteria kan u vinden op de Europese website (de criteria kunnen worden gedownload in de verschillende Europese talen).

Indien u moeilijkheden ondervindt met het opzoeken van de criteria kan u steeds contact opnemen met het secretariaat van het Belgische EU Ecolabel-comité.