Transportmiddelen maken noodzakelijk deel uit van ons dagelijks leven. Ze zijn nodig voor de economie, voor het vervoeren van goederen en personen. We kunnen ons moeilijk een leven zonder wagen voorstellen: we gaan ermee werken, we gaan ermee op vakantie, of we verplaatsen er ons mee voor vrijetijdsactiviteiten.  En toch is iedereen zich bewust dat de wagen vervuilt.

Milieu-impact van transport

Transport is verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de uitstoot van broeikasgassen, voornamelijk CO2. Transport is de enige sector – samen met de verwarming van huishoudens  – waar we de laatste jaren een toename van de CO2-uitstoot zien, terwijl die in alle andere sectoren (energieproductie, industrie, …) gedaald is.

De uitstoot van vervuilende stoffen die een gevaar betekenen voor de gezondheid daalt globaal gezien voor de transportsector. De uitstoot van koolstofmonoxide (CO) en onverbrande koolwaterstoffen daalt ook, maar de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en fijn stof (PM) zorgt nog voor problemen.

Daarnaast zorgt transport ook voor geluidshinder: hierover leest u meer in deze rubriek.

Stel de juiste vragen

Welk vervoermiddel u ook kiest, dit verbruikt energie en veroorzaakt luchtvervuiling. Geef indien mogelijk de voorkeur aan het minst vervuilende vervoersmiddel.

Zich de juiste vragen stellen helpt vaak bij het maken van de beste keuze:

• Heb ik echt mijn wagen nodig voor de verplaatsing? Is het niet mogelijk om het openbaar vervoer te nemen of te voet te gaan?
• Welke wagen is het meest geschikt voor het merendeel van de trajecten die ik afleg? Welke brandstof kies ik? Wat is de milieu-impact ervan? Hoeveel bedraagt de CO2-uitstoot van mijn wagen?
• Hoe kan ik minder brandstof verbruiken? Hoe kan ik zuinig rijden? Welke banden kies ik voor dit seizoen?

Wat doet de overheid?

De overheid neemt maatregelen om deze impact te beperken:

• technische reglementeringen (CO2, vervuilende stoffen, zware metalen, …),
• financiële stimulansen (premies, taksen) hebben een invloed op de keuze en het gebruik van wagens.
• Sommige machines en apparaten worden beschouwd als off-road voertuigen die aan de emissielimieten voor vervuilende stoffen moeten voldoen.