Om te functioneren hebben bijna alle voertuigen brandstof als energiebron nodig. Daardoor worden er grote hoeveelheden vervuilende stoffen zoals koolstofdioxide (CO2) uitgestoten.

Gebruik

Wanneer  brandstof in een motor wordt verbrand zodat ze energie kan leveren, wordt ze omgezet in CO2, waterdamp en diverse vervuilende stoffen.

Wanneer elektriciteit wordt gebruikt, treedt er geen vervuiling op.

Productie

Ook bij de productie van brandstoffen en de opwekking van elektriciteit komen er vervuilende stoffen vrij. Hiervoor is er energie en dus brandstof vereist.

Bijvoorbeeld bij:

• de winning, het transport en de raffinage van fossiele brandstoffen uit aardolie;
• de inzaaiing, het oogsten en het transport in geval van biobrandstoffen;
• de opwekking van elektriciteit in de elektrische centrale;
• het transport en de distributie van de brandstof.

De voornaamste brandstoffen die in voertuigen worden gebruikt

• Benzine
• Diesel
• LPG (Liquid Petroleum Gas)
• CNG (Compressed Natural Gas)
• Elektriciteit
• Bioethanol
• BioETBE (ethyl tert-butyl ether)
• FAME (fatty acid methyl esters)
• Koolzaadolie

De toekomst van brandstoffen?

Fossiele brandstoffen (aardolie, gas) zijn steeds moeilijker te produceren. De bevoorradingsbronnen die gemakkelijk kunnen worden geëxploiteerd slinken snel. Aangezien brandstoffen zeldzaam worden, zorgt dit voortdurend voor prijsstijgingen. Er moeten goedkopere en duurzamere alternatieven worden ontwikkeld.

• Biobrandstoffen

Biobrandstoffen zijn een mogelijk alternatief. Maar om effectief duurzamer te zijn, moeten ze aan bepaalde vereisten voldoen.

• Waterstof

Het gebruik van waterstof is een oplossing voor de toekomst. Waterstof heeft de bijzondere eigenschap dat het enkel water als afvalstof produceert. Momenteel ligt het probleem vooral in de moeilijkheid om waterstof op te slaan en te produceren. Het vormt een belangrijke wetenschappelijke en technische uitdaging voor de komende decennia.

Informatie voor professionele gebruikers

De biobrandstoffen die in Belgïe op de markt gebracht worden, moeten geregistreerd worden in een databank. Op die manier kan de overheid (DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid) hun duurzaamheid controleren.

Link naar de databank: www.product-declaration.be.