Landbouwvoertuigen of -machines of voertuigen die gebruikt worden in de bouw moeten zich houden aan emissielimieten voor vervuilende stoffen, net zoals de klassieke voertuigen zoals wagens en vrachtwagens de EURO-normen moeten naleven.

De benaming « niet voor de weg bestemde mobiele machines » in de zin van de Europese reglementering, dekt de voertuigen of toestellen uitgerust met een benzine- of dieselmotor die niet bestemd zijn voor personen- of goederenvervoer (landbouwmachines, machines die gebruikt worden in de bouw, bosbouw- of landbouwwerktuigen,…).

De Verordening 2016/1628 bepaalt de limieten voor de uitstoot van polluenten van deze machines. Net als de Euro-normen, worden deze limieten regelmatig herzien afhankelijk van de technische vooruitgang.

Gelet op de omvang en de diversiteit van de markt, zijn er overgangsbepalingen voorzien, onder meer het flexibiliteitsmechanisme.

Flexibiliteitsmechanisme:

Wanneer een nieuwe emissielimiet van kracht wordt, mogen er, mits toestemming,  toch noch een bepaald aantal machines op de markt worden gebracht die voldoen aan de vorige norm.

Afhankelijk van de emissielimiet in kwestie, mag er nog 20% of 37,5% van de gemiddelde jaarlijkse verkoopcijfers over de afgelopen vijf jaar van de fabrikant van machines op de markt worden gebracht.
Deze maatregel stelt de fabrikanten in staat om hun inspanningen op het vlak van onderzoek en ontwikkeling te spreiden. Het gaat immers om een markt waar, vergeleken met gewone wagens, de varianten veel talrijker zijn en de verkoopvolumes veel geringer. De kostprijs van R&D is dus proportioneel groter.

Informatie voor professionelen

De fabrikant van machines die in aanmerking wil komen voor het flexibiliteitsmechanisme kan zijn aanvraag indienen op het volgende adres:
www.manufacturer-offroad.be

Document