Wagens en andere voertuigen hebben energie nodig om te rijden. Deze energie wordt nog altijd voornamelijk geproduceerd door het verbranden van brandstoffen afkomstig uit aardolie of gas. Maar wagens die gebruik maken van andere energiebronnen zoals elektriciteit zijn in opmars (hybride motoren, brandstofcellen,  batterijen). Zullen zij de oplossing bieden?

Vervuiling verminderen

De verbranding van brandstoffen uit aardolie of gas veroorzaakt een enorme uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen. In de meeste gevallen geldt dit ook voor de productie van elektriciteit.

De nieuwe technologieën hebben gezorgd voor een evolutie in het wagenpark. Voertuigen zijn steeds minder en minder vervuilend. Toch bestaat er nog geen mirakeloplossing.

Er komen steeds meer voertuigen bij op onze wegen die ook meer kilometers afleggen. Daardoor wordt het voordeel van die technologische verbeteringen helaas tenietgedaan.

Er zijn verschillende manieren om de uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen te verminderen. De basisidee is « Vermijd verspilling »:

• Kies een wagen die aangepast is aan uw behoeften en die weinig verbruikt. Hoe kleiner het verbruik, hoe geringer de uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen.

Een wagen is niet alleen een investering op het moment van aankoop. Gedurende zijn ganse levenscyclus verbruikt hij brandstof en stoot hij grote hoeveelheden CO2 en vervuilende stoffen uit, met een impact op het milieu, het klimaat en onze gezondheid.

Er bestaan een aantal hulpmiddelen zodat u een verantwoorde keuze kan maken:

• De website www.energievreters.be evalueert het gebruik van uw wagen. U kunt er zoeken via tal van criteria en gepersonaliseerde tips.
• Via de CO2-gids, een online toepassing over de CO2-uitstoot van nieuwe wagens (www.energievreters.be), zoekt en vergelijkt u snel de CO2-uitstoot van uw nieuwe wagen. 
• De financiële stimulansen.

• Kies de brandstof (of energie) die het best aangepast is aan uw gebruik en uw behoeften.

• Rij zuinig. Aan de hand van een aantal tips kunt u uw verbruik verminderen.

• Controleer of uw voertuig in goede staat is en hou u voor het onderhoud aan de voorschriften van de constructeur.

Het reglementaire kader

Er bestaan een aantal reglementeringen die technische vereisten opleggen voor nieuwe voertuigen:

• Daling van de CO2-uitstoot
• Limietwaardes voor de uitstoot van vervuilende stoffen
• Verbod op zware metalen
• Verplichte recyclage

Informatie bestemd voor professionelen

• Reglementering autowrakken (richtlijn 2000/53/EG) zware metalen en recyclage
• Informatie over de milieuprestaties van autobanden (verordening (EU) 2020/740)
• Financiële stimulansen voor voertuigen met een lage CO2–uitstoot