Het Verdrag van Aarhus

Iedereen heeft recht op milieu-informatie, het recht om betrokken te worden bij de besluitvorming inzake milieu en recht op beroep in milieuaangelegenheden. Dit is in het kort de inhoud van het Verdrag van Aarhus. Deze basistekst helpt de burger om meer vertrouwen te hebben in de instellingen en, meer algemeen, in hun democratisch functioneren. Door de burger een stem te verlenen in de milieudebatten, komt het Verdrag tegemoet aan de eisen van transparantie en betrokkenheid, die staan voor een goed overheidsbeleid.


Nieuws

 • Lopende openbare raadplegingen

  - Van 14/09/202 tot 13/12/2020 organiseert de Franse overheid een publieke consultatie over het geplande windmolenpark ter hoogte van Duinkerke. Aangezien de bouw een impact kan hebben op de Belgische (kust)gemeentes en economie, heeft de Belgische staat beslist om de informatie te helpen verspreiden naar haar burgers.
   
  - We informeren ook de Belgische bevolking over de mogelijkheid om deel te nemen aan het openbaar onderzoek met betrekking tot het Sizewell C-project in Suffolk (Engeland). Het gaat om de bouw van een nieuwe kerncentrale en een opslaginstallatie voor verbruikte splijtstof.
   
  U kan alle informatie over het project hier raadplegen.
   
  U heeft tot 19 augustus de tijd om uw mening te geven over dit project. U kunt zich ook tot 30 september als belanghebbende bij het project aanmelden. Als belanghebbende wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.
   
  U kan uw feedback sturen naar: sizewellc@planninginspectorate.gov.uk.
  U kan zich als belanghebbende registreren via https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/projects/eastern/the-sizewell-c-project/?ipcsection=overview.

 • Afgelopen raadplegingen

Eén verdrag, drie democratische hefbomen

Het Verdrag van Aarhus verleent burgers en verenigingen die de burgers vertegenwoordigen drie essentiële rechten:

Bovendien behandelt het Verdrag op een specifieke manier twee belangrijke punten inzake transparantie:

Het Verdrag van Aarhus in België

Het Verdrag van Aarhus werd op 25 juni 1998 door de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) goedgekeurd. De Europese Gemeenschap ratificeerde het Verdrag op 30 oktober 2001 en heeft de bepalingen overgenomen in Europese wetteksten (zie Toepassing in de EU). Sinds 21 april 2003 is het Verdrag ook van kracht in België. Zowel de federale overheid als de gewesten hebben de bepalingen van het Verdrag opgenomen in hun wetgeving, elk voor hun bevoegdheid (zie Toepassing in België):

België moet om de drie jaar een rapport opstellen over de uitvoering van het Verdrag, dat telkens ter consultatie aan het publiek wordt voorgelegd.

Meer info: