Het Belgische deel van de Noordzee bruist niet alleen van de biologische diversiteit, ook de mens is er heel actief. Zo is bijvoorbeeld de zuidelijke Noordzee, samen met het Kanaal, één van de drukst bevaren zeeën ter wereld.

Activiteiten op/aan zee
• Visserij en maricultuur
• Scheepvaart en havens
• Offshore energieproductie
• Zand- en grindwinning
• Toerisme en recreatie
• Militaire activiteiten
• Wetenschappelijk onderzoek

Milieuproblemen door activiteiten op/aan zee

Al deze activiteiten leveren ons veel voordelen op, maar zorgen ook voor milieuproblemen in de Noordzee. Samen met de gevolgen van activiteiten op land (bijvoorbeeld lozing van vervuilende stoffen), bedreigen deze menselijke activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks het mariene milieu en de mariene biodiversiteit.

Het mariene milieubeleid

Om al deze activiteiten op zee in goede banen te leiden met respect voor het mariene milieu, bestaan er internationale, Europese en nationale regelgeving en afspraken.

Het mariene milieubeleid probeert een duurzaam evenwicht te vinden tussen het behoud en het beschermen van de biodiversiteit enerzijds en de menselijke activiteiten anderzijds, dus tussen ecologie en socio-economie.