Het mariene milieu en de mariene biodiversiteit zijn kostbaar erfgoed dat moet worden beschermd, behouden en, waar mogelijk, hersteld. Maar in het Belgische deel van de Noordzee, met de vele menselijke activiteiten die er plaatsvinden, is de druk op het mariene milieu zeer groot.

Vele oorzaken van kwaliteitsverlies van het mariene milieu

Het verlies aan biodiversiteit is een gevolg van verschillende milieuproblemen die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door menselijke activiteiten aan land en op zee:

• Eutrofiëring
• Oceaanverzuring
• Verontreiniging
• Klimaatverandering
• Overbevissing & bijvangst
• Habitatverlies
• Invasieve soorten
• Verstoring

Onze aanpak: het positief mariene milieubeleid

Door deze milieuproblemen wordt niet alleen de mariene biodiversiteit bedreigd, ook de vele diensten die het mariene ecosysteem ons levert, komen in het gedrang. Het mariene milieubeleid heeft als uiteindelijke doel ervoor te zorgen dat we een schone, gezonde en productieve zee hebben met een rijke biodiversiteit. Kortom, een zee die ons ook in de toekomst de ecosysteemdiensten kan blijven leveren.

Daarom is het beleid van de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid gericht op de aanpak van deze milieuproblemen. Prioritair worden in overleg met andere betrokken administraties en sectoren maatregelen voorbereid om tegen 2020 de “goede milieutoestand” te bereiken.