Het Belgische deel van de Noordzee is ongeveer zo groot als een gemiddelde Belgische provincie (3.454 km2). Het beslaat ongeveer 0,5% van de totale oppervlakte van de Noordzee en omvat de territoriale zee tot 12 zeemijlen en de Exclusief Economische Zone (EEZ) die tot ongeveer 45 zeemijlen gaat. Binnen de EEZ kan België bepaalde rechten laten gelden, bijvoorbeeld in verband met de ontginning van grondstoffen of het opwekken van energie, maar heeft het ook de plicht om het milieu te verzorgen.

 Kaart_Noordzee_2011_11_14

Aangezien ons deel van de Noordzee zo klein is en dicht bij het Kanaal ligt, heeft het milieu in de rest van de Noordzee een grote invloed op ons stukje zee.

De Belgische kustzones en die van onze buurlanden behoren tot de drukst bewoonde gebieden ter wereld. Er zijn niet alleen verschillende wereldhavens en industriële gebieden, intense bebouwing en grote stukken landbouwgebied. Logisch dus dat het mariene milieu onder druk staat.

Toch is onze Noordzee een unieke wereld, zowel op als onder het water. Er is een rijke biodiversiteit en de Noordzee levert ons een aantal belangrijke ecosysteemdiensten.