Als u een bouwproduct koopt, krijgt u op verschillende manieren informatie over de milieu-impact ervan.

Zo zijn er milieulabels, verklaringen door de fabrikant zelf en milieuproductverklaringen.

Als u een label of informatie op een product aantreft, is het noodzakelijk om na te gaan wie de bron van deze informatie is en wat de betekenis ervan is. Dit is niet altijd eenvoudig! Een foto van een groen blaadje met het woord ‘ECO’ eronder kan de indruk geven dat het om een milieuvriendelijk product gaat, maar is dat ook het geval?

Milieuproductverklaring

Sinds 2014 zijn er regels voor milieuboodschappen op bouwproducten. Deze wetgeving is van toepassing zijn op alle bouwproducten die in België verkocht worden en gebaseerd zijn op bestaande Europese en internationale normen. De fabrikant zal verplicht zijn een milieuproductverklaring op te stellen en te publiceren als hij een milieuboodschap op zijn product wil zetten. Op die manier zal u zelf kunnen controleren hoe milieuvriendelijk het bouwproduct is.

In eerste instantie wordt de milieuproductverklaring niet automatisch bij het product geleverd. De consument kan hem wel bij de fabrikant aanvragen.

De publicatie van de milieuproductverklaring (EPD) gebeurt via een databank van de FOD.

Wat is een milieuproductverklaring?

Voor het opstellen van een milieuproductverklaring bekijkt men grondig de volledige levensloop van een product. Er zijn veel verschillende aspecten die de milieu-impact bepalen.
- Wordt het product lokaal gemaakt met lokale grondstoffen?
- Wat is het energieverbruik tijdens het productieproces? 
- Hoe vervuilend is het productieproces? 
- Heeft het weinig of veel onderhoud nodig? Moet men het snel vervangen? 
- Kan het product gerecycleerd worden?
Dit alles en nog veel meer draagt bij aan de volledige milieu-impact van een product. De globale milieu-impact over de volledige levenscyclus vindt u terug in de milieuproductverklaring die volgens internationale regels is opgesteld.

Let wel: de milieuproductverklaring stelt niet expliciet of een product milieuvriendelijk is of niet, maar geeft transparante, wetenschappelijke en volledige informatie over de levensloop ervan.