Juli jongstleden heeft Minister Maggie De Block in het kader van de Covid-19-pandemie de Adviesraden voor de Gezondheidszorgberoepen gevraagd advies uit te brengen over de modaliteiten van een gefaseerde en gerichte opschorting of uitstel van niet-essentiële of dringende activiteiten in geval van een nieuwe lockdown.
Er werd ook overleg gepleegd met de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) en de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO) omdat de Federale Raad voor Apothekers nog niet is geïnstalleerd.
De verschillende bijdragen werden ook doorgestuurd naar Sciensano.

De raden hebben de volgende adviezen uitgebracht: