In het rapport ‘Zorgactiviteit in psychiatrische instellingen’ wensen we u een overzicht te bieden van een aantal kerncijfers omtrent de werking van de psychiatrische ziekenhuizen (PZ) en de algemene ziekenhuizen met een psychiatrische afdeling (PAAZ) voor het jaar 2021.
U kan de publicatie op verschillende wijzen consulteren:

Hier kan u eerder verschenen rapporten raadplegen. 

Contactgegevens

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

info.rpmpg@health.fgov.be