Wat is een MUG?
Een mobiele urgentiegroep of MUG is een mobiel medisch team dat dringende geneeskundig hulp verleent bij een ongeval of een ziekte wanneer een patiënt verzorging of medisch toezicht nodig heeft. De MUG is het verlengstuk van de ziekenhuisstructuur waaraan hij verbonden is. De voertuigen voldoen aan federale normen inzake uitrusting. De normen van de MUG-functie zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 10 augustus 1998.

Wie zijn de gezondheidswerkers in een MUG?
Het team bestaat ten minste uit een gespecialiseerde arts en een verpleegkundige die houder is van de bijzondere titel in de intensieve zorg en dringende geneeskundige hulpverlening.

Wanneer wordt een MUG uitgestuurd?
Het MUG-team kan uitgestuurd worden om de ambulance te versterken, namelijk:
- op vraag van de ambulanciers als die van oordeel zijn dat er in het geval in kwestie een arts ter versterking moet komen;
- op vraag van de aangestelde als die van oordeel is dat de aanwezigheid van een arts vereist is. Hij baseert zijn oordeel op het soort interventie en op de informatie die hij van de oproeper ontvangt.

Volgens welke criteria kan een ziekenhuis over een MUG beschikken?
De federale overheidsdienst Volksgezondheid erkent bepaalde ziekenhuizen als gespecialiseerde ziekenhuizen die over criteria beschikken om patiënten die door de "100/112" gestuurd worden, te kunnen opvangen. Als die ziekenhuizen de financiële en menselijke middelen hebben, kunnen zij de toelating vragen om zich met een MUG uit te rusten. De toekenning van die toelating zal voornamelijk afhangen van hun ligging. Het is de bedoeling om te vermijden dat er teveel MUG’s zijn in een gebied waar het aantal interventies geen bijkomende eenheid en opvangcapaciteiten van allerhande soorten slachtoffers vereist.

Wat is een MUGH?
België telt ook 2 Medische UrgentieGroepen per Helikopter: "experimentele satellieten" of medische helikopters. De ene heeft als basis het ziekenhuis van Brugge en de andere bevindt zich in de Ardennen, in Bra-sur-Lienne.