De feedback "MZG in beeld" is bedoeld voor belanghebbenden in de gezondheidszorg, om de geografische verschillen in de frequentie van bepaalde ziekten of groepen van ziekten en de medische praktijk in België te laten zien.

De geografische kaarten laten toe te visualiseren hoe de bevolking van bepaalde geografische gebieden meer of minder vaak in het ziekenhuis opgenomen werden dan de gemiddelde Belgische bevolking.

 

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

adhoc_admDM@health.fgov.be