Herkomst van de patiënten

Analyse betreffende de woonplaats van de patiënten per leeftijdsgroep en geslacht in klassieke en daghospitalisatie.

De meest recente gegevens kan u hieronder terugvinden, deze van vorige jaren kan u in het archief raadplegen.

2018
2017
Archief

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

De oudste rapporten zijn beschikbaar in de sectie "Publicaties MKG"

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

adhoc_admDM@health.fgov.be