Herkomst van de patiënten

Dit rapport geeft het aantal ziekenhuisverblijven weer per woonplaats van de patiënt, per leeftijdsgroep en per geslacht in klassieke en daghospitalisatie.

U kan de publicatie op verschillende wijzen consulteren:

Bovenstaande cijfers betreffen de gegevens van het jaar 2022. Hier kan u eerder verschenen rapporten raadplegen.

 

Contactgegevens

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

adhoc_admDM@health.fgov.be