Marktaandeel van de ziekenhuizen per gemeente van woonplaats van de patiënt en per leeftijdsgroep

Het geheel van ziekenhuisverblijven wordt beschouwd als een “markt” die verdeeld wordt over de verschillende ziekenhuizen. Hier wordt het marktaandeel weergegeven per gemeente van woonplaats van de patiënt, zowel per leeftijdsgroep als voor alle leeftijdsgroepen samen.

2008 – klassieke hospitalisatie

2008 - daghospitalisatie

2009 - klassieke hospitalisatie

2009 - daghospitalisatie

2010 - klassieke hospitalisatie

2010 - daghospitalisatie

2011 - klassieke hospitalisatie

2011 - daghospitalisatie

2012 - klassieke hospitalisatie

2012 - daghospitalisatie

2013 - klassieke hospitalisatie

2013 - daghospitalisatie

2014 - klassieke hospitalisatie

2014 - daghospitalisatie

2015 - klassieke en daghospitalisatie

2016 - klassieke en daghospitalisatie

2017 - klassieke en daghospitalisatie

2018 – klassieke en daghospitalisatie

2019 – klassieke en daghospitalisatie 

De oudste rapporten zijn beschikbaar in de sectie "Publicaties MKG"

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

adhoc_admDM@health.fgov.be