De maxi feedback is een verzameling statistische rapporten betreffende ziekenhuisverblijven in België, per jaar en per ziekenhuisgenre :

acute ziekenhuizen : algemene ziekenhuizen (inbegrepen de universitaire en degene met een universitair karakter), uitgezonderd gespecialiseerde en geriatrische instellingen;

subacute ziekenhuizen : algemene geriatrische ziekenhuizen en gespecialiseerde ziekenhuizen;

alle ziekenhuizen : alle acute en subacute ziekenhuizen.

De psychiatrische ziekenhuizen zijn niet meegeteld.

Maxi feedback

Acute ziekenhuizen

Subacute ziekenhuizen

Alle ziekenhuizen

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2013

2013 2013

2014

2014 2014
2015 2015 2015
2016 2016 2016

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

adhoc_admDM@health.fgov.be