Dit jaarlijks rapport geeft aanvullende informatie over moeders en baby’s opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Het rapport is gebaseerd op alle geboorteverblijven van de baby waarbij de moeder voor de bevalling in het ziekenhuis ligt. Uitgebreide informatie over de koppeling moeder-baby is te vinden in het tabblad Inleiding van het rapport.

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

adhoc_admDM@health.fgov.be