Tussen 2010 en 2018 werden jaarlijks gemiddeld bijna 124.000 kinderen geboren in Belgische ziekenhuizen. Voor elk van deze geboorten beschikt de FOD Volksgezondheid, Veiligheid en Voedselketen over een verscheidenheid aan gegevens. Dit rapport gaat dieper in op het cijfermateriaal van de moeder en haar pasgeborene, in een historisch overzicht waarin we trachten een aantal evoluties weer te geven en voorzichtige conclusies te trekken door het vergelijken van het cijfermateriaal.

U kan de publicatie op verschillende wijzen consulteren:

Hier kan u eerder verschenen rapporten raadplegen.

Contactgegevens

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

adhoc_admDM@health.fgov.be