Het rapport ‘Personeelsgegevens’ heeft hoofdzakelijk betrekking op de gegevens in verband met het personeel (domein 2 uit de MZG) en wordt gestructureerd in twee delen. Het eerste deel biedt een overzicht van alle nationale gegevens, van alle verpleegeenheden. Het tweede deel reikt diverse statistische parameters aan van de verdeling van de gegevens op niveau van de verpleegeenheden, waardoor men zicht krijgt op de variabiliteit tussen deze verpleegeenheden.

Uitlegdocument

 

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

adhoc_admDM@health.fgov.be