Het voorkomen van ziektebeelden in een ziekenhuis

Op deze pagina krijgt u meer informatie over de ziektebeelden voor dewelke patiënten worden opgenomen in het ziekenhuis. U kan deze informatie consulteren naargelang verschillende niveaus van detail.

Voor het jaar 2019 werd een rapport uitgewerkt waar de focus wordt gelegd op de karakteristieken van verblijven en patiënten die werden opgenomen in het ziekenhuis naar aanleiding van een diagnose of een procedure in verband met hart- en vaatziekten. U kan dit rapport consulteren op twee manieren:

In dit archief kan u oudere thematische rapporten terugvinden.
 

Het aantal ziekenhuisverblijven per MDC (Medical Diagnostic Categorie)

De patiënten worden op basis van hun hoofddiagnose in 25 categorieën ingedeeld.  Elke MDC komt overeen met een orgaanstelsel of etiologie en is meestal geassocieerd met een bepaalde medische specialiteit.

•  Het aantal ziekenhuisverblijven per APR-DRG (All Patient Refined Diagnosis Related Groups)

De APR-DRG zijn een verdere onderverdeling van de MDC. Op basis gelijkaardige demografische, diagnostische en therapeutische kenmerken deelt men patiënten met een gelijkaardig klinisch profiel en een gelijkaardig profiel van zorgverstrekking in in een APR-DRG.

•  Het aantal ziekenhuisverblijven per ICD (International Classification of diseases)-diagnose

In dit rapport kan u het grootste niveau van detail terugvinden. ICD is een internationaal classificatiesysteem dat de codering van klinische diagnoses mogelijk maakt.  Het betreft een classificatie die vooral bestemd is voor de codering en de registratie van klinische diagnoses binnen een ziekenhuissetting. Het aantal ziekenhuisverblijven wordt per ICD-code weergegeven, die als hoofddiagnose werd geregistreerd bij een ziekenhuisverblijf.