Hier volgt een jaarlijks rapport met informatie over de verblijven in de spoedgevallendiensten. De verblijven in de spoedgevallendienst hebben een CODE_UNIT die begint met URG voor ORDER_UNIT = 1 (bestand STAYUNIT van de MZG).

Uitlegdocument

Samenvatting rapport 2010-2018

Het rapport  geeft een zicht op het aantal spoedgevallen in België in de periode 2010 - 2018 en dit tot op het niveau van de provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Dit aantal steeg in de periode 2010 - 2018 met 21,4 %, nl. van 3.038.909 naar 3.688.850.
 
De oorzaken van de regionale verschillen in het aantal spoedopnames zijn multifactorieel. Zo zal de nabijheid van de spoeddienst en/of huisartsenwachtpost, het type huisartsenwachtpost (met of zonder telefonische triage), de bekendheid bij de bevolking, de patiëntenpopulatie, nabijheid huisarts,… de hoeveelheid spoedopnames beïnvloeden.

Rapporten

De meest recente gegevens kan u hieronder terugvinden, deze van vorige jaren kan u in het archief raadplegen.


 

 

 

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

adhoc_admDM@health.fgov.be