Het rapport ‘Verpleegkundige gegevens’ heeft hoofdzakelijk betrekking op de gegevens in verband met verpleegkundige items (domein 4 uit de MZG). Dit rapport reikt diverse statistische parameters aan van de verdeling van de gegevens op niveau van de verpleegeenheden, per hoofdbedindex, waardoor men zicht krijgt op de variabiliteit tussen deze hoofdbedindex.

Uitlegdocument

 

RAPPORTEN

 

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

adhoc_admDM@health.fgov.be