ntf logo petit autor

NAPAN Task Force

Evenwichtige informatie inzake amateurgebruik van pesticiden

A. Nationale bepalingen (Belgisch Staatsblad 24/11/2015)

Twee verplichte mededelingen op de plaats van verkoop:

  1. Een mededeling over alternatieve bestrijdingsmiddelen in de winkel
    Beschikbare middelen - verplichte inhoud:
  2. Een mededeling met algemene informatie over de risico's van pesticidengebruik voor gezondheid en milieu gebaseerd op de 'Praktische gids over een goed gebruik van pesticiden en over alternatieven'
    Beschikbare middelen:

B. Gewestelijke maatregelen

BRUSSEL     -     VLAANDEREN     -    WALLONIË

Voor bijkomende informatie gelieve contact op te nemen met de NAPAN Task Force via volgende link: Contact.

Document