Naar aanleiding van de week van de geestelijke gezondheidszorg, hebben we een aantal posters gemaakt waarin de verschillende projecten beknopt werden beschreven.

We hopen dat dit initiatief kan bijdragen aan een beter begrip van de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg die 10 jaar geleden zijn begonnen.

Het beleid inzake geestelijke gezondheidszorg (GGZ) situeert zich deels bij de federale overheid en deels bij de gemeenschappen en gewesten.

 
Zoom op 4 ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg die 10 jaar geleden zijn begonnen:  

Hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen
 • Principes:

- Het realiseren van gemeenschapsgerichte geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg.
- Gezamenlijk inspelen op de behoeften van de volwassene en zijn context binnen zijn sociale en culturele
omgeving, met het oog op integratie in de samenleving.

Nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren  (GGKJ)
 • Principes :

  - Het realiseren van gemeenschapsgerichte geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg.
  - Gezamenlijk inspelen op de behoeften van kinderen/jongeren, hun gezin, sociale en culturele omgeving met het oog op integratie in de samenleving.
   
 • Poster
 • www.psy0-18.be
 
De zorgtrajecten: een model voor personen met een interneringsstatuut
 • Principe :
  - Maatschappelijk goed geïntegreerde diensten voor geestelijke gezondheidszorg opzetten, het individu centraal stellen en op zodanige wijze handelen dat stigma en uitsluiting worden voorkomen.
   
 • Poster
Eerstelijnspsychologische zorg : federaal terugbetalingsaanbod via verplichte verzekering (RIZIV)
 • Principe :
  De laagdrempelige toegang tot de GGZ waarbij zoveel als mogelijk een opname in de residentiële zorg wordt vermeden, is één van de uitgangspunten van de ingezette hervormingen. Het is in dit kader dat vanaf 1 januari 2019 het project “Eerstelijnspsychologische zorg” van start ging waarbij, op doorverwijzing van een arts, een aantal sessies bij een klinisch psycholoog / orthopedagoog kunnen terugbetaald worden. Een innovatief zorgaanbod in België.
   
 • Poster