Wereldwijd staan we op 11 juli even stil bij het hoge gebruik van slaap- en kalmeermiddelen. De bedoeling is om te sensibiliseren over de risico’s van het gebruik van slaap- en kalmeermiddelen zoals alprazolam, diazepam…

Slaap- en kalmeermiddelen werken maar voor korte periodes. We lopen het risico op gewenning en zelfs verslaving vanaf ongeveer twee weken gebruik. Stoppen is dus moeilijk als we deze geneesmiddelen sinds lange tijd gebruiken.

Slaap- en kalmeermiddelen zijn ook niet zonder risico. Ze hebben verschillende nevenwerkingen zoals een verhoogd risico op vallen, geheugen- en concentratieproblemen, verwardheid en sufheid.

Slaap- en kalmeermiddelen genezen niet echt. Ze hebben een verdovende werking of verminderen de symptomen. In bepaalde gevallen kan het gebruik nuttig zijn maar gebruik ze enkel in een minimale dosis en gedurende een beperkte periode.

Ontwenningsverschijnselen bij het stoppen kunnen heftig zijn: slapeloosheid, spanning, oppervlakkige ademhaling, misselijkheid, hogere bloeddruk, verhoogde hartslag, zweten en beven. Angst en onrust treden weer op de voorgrond. Ook is er risico op epilepsie-aanvallen en verwarring.

Het is dus belangrijk om van bij het begin van de diagnose, de voorkeur te geven aan niet-medicamenteuze oplossingen die efficiënter zijn op lange termijn. Geef de voorkeur aan een gezond voedingspatroon, ontspanning, regelmatige fysieke activiteit, een specifieke begeleiding.
 

Artsen en apothekers sensibiliseren

De artsen en apothekers spelen een cruciale rol in het sensibiliseren, informeren, motiveren en begeleiden van patiënten met slaapproblemen en klachten over angst en stress, of die afhankelijk zijn geworden van deze medicatie.;

Voor hen zijn er verschillende hulpmiddelen om hen te ondersteunen:

  • De website slaapenkalmeermiddelen-hulpmiddelenboek bevat talrijke adviezen en praktische hulpmiddelen voor huisartsen en apothekers.
  • Er zijn praktische fiches voor artsen met zeer beknopte tips over de begeleiding van patiënten naar alternatieven voor benzodiazepines, en wat te doen met een patiënt die afhankelijk is. Ook zijn er brochures voor patiënten. U kunt ze gratis bestellen via benzo@health.fgov.be.
  • De geaccrediteerde e-learningmodule Het Benzoconsult (deel 1 en 2) richt zich vooral naar artsen en werd ontwikkeld om hun vaardigheden te versterken die nodig zijn om angst, stress en slaapproblemen te behandelen.
  • De FOD Volksgezondheid lanceert in september een sensibiliseringscampagne over het bewust gebruik van psychofarmaca. Ze richt zich tot gezondheidsprofessionals en meer bepaald huisartsen, apothekers en psychologen. Vanaf 18 september meer nieuws hierover.

​Meer informatie op www.slaapenkalmeermiddelen.be.