Op 15 maart 2023 was het Circularium het toneel van het eerste Belgium Builds Back Circular (BBBC)- evenement over investeringsprojecten in de Belgische circulaire economie. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de FOD Economie, minister Zakia Khattabi en minister Pierre-Yves Dermagne maakten de winnaars van de eerste projectoproep bekend. Daarnaast stelden de federale overheden ook de thema’s van de tweede BBBC-oproep voor, die vooral gericht is op KMO's en onderzoekscentra. BBBC wil de overgang naar een meer circulaire economie in België versnellen en maakt deel uit van het nationaal plan voor herstel en veerkracht (NPHV).
 
De eerste BBBC-oproep, gelanceerd op 15 maart 2022, was een groot succes. Meer dan 40 projecten werden ingediend, zowel Franstalig als  Nederlandstalig, waaronder 18 fietsprojecten, 9 rond biomimetica, 6 over gezondheidszorg en 5 over windturbines. Een jury van onafhankelijke externe deskundigen onderzocht de 34 projecten die voldeden aan de criteria en selecteerde 12 winnende projecten. Deze projecten onderscheiden zich door hun effectieve oplossingen om het gebruik van grondstoffen te beperken, hun technische innovaties of het creëren van nieuwe banen voor kwetsbare mensen.
 

Winnaars van de eerste BBBC projectoproep, minister Zakia Khattabi, minister Pierre-Yves Dermagne
 
Onder de winnende BBBC-projecten zijn er 5 projecten in de fietssector, 2 in windenergie, 2 in de gezondheidszorg en 3 in biomimetica. Hieronder de geselecteerde projecten en de naam van de hoofdpartner.

Fietsen
 • Zevensporenplan - E-bis
 • Alle kinderen op Wielekes -Wij Delen 
 • CYCLOOP – Bilmo
 • Blue Bike Sharing for Life - Blue-mobility et VELO
 •  Velocircular - Mobiel 21
Biomimetica
 • Biomimetische oppervlakten via lasertechniek- Sirris
 • Permateria - Permafungi  
 • Léém - BC Materials  

 

Gezondheidszorg
 • Biotransformation For the Future - GZA Ziekenhuizen 
 • The Circular Kickstart: Healthcare Challenge - The Circular Hub  
Windenergie
 • C-Blade. Circular Solutions for wind turbine blades - Sirris 
 • Ready4Decom - POM West -Vlaanderen  

BBBC, gefinancierd door het Next generation fonds, een tijdelijk Europees fonds, ondersteunt de overgang naar een circulaire economie in België en maakt die transitie ook meer zichtbaar. De circulaire economie is een belangrijke pijler van de Europese Green Deal en wordt beschouwd als één van de belangrijkste oplossingen om de impact van menselijke activiteit op het milieu te verminderen.  De tweede BBBC projectoproep zal innovatie  stimuleren in de domeinen van ecodesign en/of vervanging van chemische stoffen.
 
Meer informatie:

Next Gen Belgium, showcase voor Belgische projecten die reeds gefinancierd zijn in het kader van het NPHV