Op 29/03/22 is 12 mei door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Plantengezondheid
Ontdek hieronder het persbericht van de Food and Agriculture Organization (FAO):

DE FAO VERWELKOMT DE BESLISSING OM OP 12 MEI DE INTERNATIONALE DAG VAN DE PLANTENGEZONDHEID TE VIEREN

Met de viering van deze Dag wil men de aandacht vestigen op het probleem van plantenplagen en -ziekten die voor 40 procent van de oogstverliezen verantwoordelijk zijn en hongersnood veroorzaken.
Het is veel goedkoper om planten van tevoren tegen plagen en ziekten te beschermen dan om fytosanitaire noodsituaties te moeten aanpakken.

29/03/2022

New York/Rome - De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) verwelkomt de beslissing van de VN om elk jaar een Internationale Dag van de Plantengezondheid te vieren als cruciaal element in de strijd tegen de honger in de wereld, aangezien plantenplagen en -ziekten massale oogstverliezen veroorzaken waardoor miljoenen mensen te weinig voedsel hebben.

De invoering van deze Internationale Dag die ieder jaar op 12 mei gevierd zal worden, was een initiatief van Zambia en werd unaniem door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen in een resolutie die medeondertekend werd door Bolivia, Finland, Pakistan, de Filippijnen en de Verenigde Republiek Tanzania; het is een van de belangrijkste erfenissen van het Internationaal Jaar van de Plantengezondheid(2020-2021).

De resolutie stelt dat een goede plantengezondheid de basis is van alle leven op Aarde, alsook van ecosysteemfuncties, voedselzekerheid en voeding, en van het allergrootste belang is voor de duurzame ontwikkeling van de landbouw die nodig zal zijn om tegen 2050 de groeiende wereldpopulatie te voeden.

"De Internationale Dag van de Plantengezondheid zal de aandacht vestigen op het cruciale belang van de plantengezondheid, niet alleen als dusdanig, maar ook in het kader van onze "One Health"-aanpak die de gezondheid van mens, dier en ecosystemen omvat, aldus mevr. Beth Bechdol, adjunct-directeur-generaal van de FAO. "Het is van fundamenteel belang dat wij alles doen wat in ons vermogen ligt om de voedselbronnen die onze planeet kan leveren, te maximaliseren".

Plagen en ziekten, oorzaak van enorme verliezen

De FAO schat dat tot 40% van de oogstverliezen te wijten is aan plantenplagen en -ziekten, en dat de schade die ze de landbouw toebrengen de toenemende hongersnood in de wereld nog verergert en de bestaansmiddelen van de plattelandsbevolking bedreigt. Het is veel goedkoper om planten van tevoren tegen plagen en ziekten te beschermen dan om fytosanitaire noodsituaties te moeten aanpakken. Eens gevestigd zijn plantenplagen en -ziekten immers vaak niet meer te bestrijden, en bestrijdingsmaatregelen zijn tijdrovend en duur.

"Het behoud van een goede plantengezondheid draagt bij tot voedselzekerheid en voeding, terwijl tegelijk milieu en biodiversiteit behouden blijven en bestaansmiddelen en economische groei worden bevorderd in de context van wereldwijde uitdagingen, waaronder klimaatverandering", aldus de heer Jingyuan Xia, Director of Plant Production and Protection Division van de FAO.

"Als we het publiek bewuster maken van de rol van de plantengezondheid en van de dringende maatregelen die moeten worden genomen om de risico's van plantenplagen en -ziekten onder controle te houden, en als we kunnen begrijpen hoe we de verspreiding van invasieve plagen een halt kunnen toeroepen, zullen we de wereldwijde voedselzekerheid aanzienlijk vooruithelpen", aldus de heer Osama El-Lissy, Secretaris van het Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten (IPPC).

De Internationale Dag van de Plantengezondheid zal vijf belangrijke doelstellingen hebben die op basis van de verwezenlijkingen van het Internationale Jaar van de Plantengezondheid werden bepaald:

  1. Het bewustzijn vergroten omtrent het belang van het waarborgen van de plantengezondheid en het Programma voor duurzame ontwikkeling tegen 2030 en in het bijzonder de tweede doelstelling van duurzame ontwikkeling ("zero" honger) verwezenlijken;
  2. Een campagne voeren om het risico van de verspreiding van plantenplagen via handel en reizen tot een minimum te beperken door de naleving van de internationale normen inzake plantengezondheid te bevorderen;
  3. Versterken van de monitoring- en rapid alert systemen inzake gewasbescherming en plantengezondheid;
  4. Een duurzaam plaag- en pesticidenbeheer vergemakkelijken om de plantengezondheid te vrijwaren en tegelijk het milieu te beschermen;
  5. Investeringen in innovatie, capaciteitsopbouw, onderzoek en bewustmaking inzake plantengezondheid aanmoedigen. 

De FAO werkt op grote schaal aan het indammen van de verspreiding van quarantaineorganismen en grensoverschrijdende plantenplagen en -ziekten die de voorbije jaren sterk in opmars zijn; globalisering, handel en klimaatverandering, alsook het verlies aan veerkracht in productiesystemen als gevolg van decennialange intensivering van de landbouw hebben daar allemaal toe bijgedragen.

De treksprinkhaan, de legerrups, de fruitvliegjes, de bananenziekte, de maniokziekte en bruine roest zijn enkele van de meest destructieve grensoverschrijdende plantenplagen en -ziekten.

Wij zullen binnenkort mededelingen doen over de initiatieven die op Belgisch niveau in het kader van deze internationale dag zijn genomen.