De medewerkers van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën, de inspecteurs van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) en de CITES-experten van de FOD Volksgezondheid hebben op woensdag 22 mei 24 zakken met 1200 kg vinnen in beslag genomen in de luchthaven van Zaventem. Het is de eerste inbeslagname van haaien- en roggenvinnen ooit in België.

De zending, afkomstig uit Liberia en bestemd voor de Hongkongse markt, werd aangegeven als gedroogde vis en darmen. Ze werd geselecteerd voor controle door de douane, die een beroep deed op een expert aangesteld door het Belgisch wetenschappelijk CITES-comité om de betrokken soorten te bepalen.

Slechts vier zakken bevatten ingewanden. In de andere twintig zakken zaten vinnen van roggen en haaien, die in Azië zeer gegeerd zijn in soep. De zending bevatte vinnen van niet-beschermde haaien en roggen, waaronder het overgrote gedeelte van de vioolrog (Glaucostegus spp.), maar ook een aantal van de hamerkophaai (Sphyrna lewini, S. zygaena of S. mokarran), die sinds 2013 beschermd wordt door het CITES-verdrag over de handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Deze haai is opgelijst op Bijlage B II en de vinnen van dit dier kunnen enkel worden verhandeld met de nodige CITES-vergunningen. Deze waren niet aanwezig.

De vioolrog is op dit moment nog niet beschermd door CITES, maar er ligt een voorstel op tafel om deze soort voortaan te beschermen. Redenen hiervoor zijn de vermindering van de wereldwijde populatie, de trage voortplanting die gepaard gaat met de sterke overbevissing (door hun hoge waarde, aangezien de vinnen van de vioolrog het minste kraakbeen en het meeste vlees bevatten) en het gebrek aan beheer door de herkomstlanden. België zal, samen met de volledige EU en 25 andere landen, het voorstel om de vioolrog op te lijsten als beschermde soort op internationaal niveau verdedigen. De inbeslagname bevestigt dat dit noodzakelijk is.

Voor deze zending van 1200 kg vinnen zijn naar schatting 1600 à 2000 haaien gestorven. Het ging vooral om kleine vinnen, afkomstig van jonge dieren. Er worden immers bijna geen volwassen dieren meer gevangen; jonge haaien krijgen de kans niet meer om uit te groeien tot volwassen exemplaren.

De zending werd in beslag genomen door het FAVV omdat ze ook niet voldeed aan de gezondheidsvoorschriften. Alle federale diensten werken samen om dit dossier zo snel mogelijk af te sluiten.

Deze inbeslagname toont aan dat het noodzakelijk is om te blijven strijden tegen niet duurzame en illegale handel.

Meer info